O spolku ALKMEON z.s.

Spolek ALKMEON z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, který spojuje rodiče hendikepovaných dětí, jejich rodiny a přátelé, kteří chtějí aktivně prosazovat zlepšování zdravotního stavu dětí a sociálního postavení jejich rodin.

Podporujeme rodiny s dětmi s DMO, neurologickými postiženími a poraněními mozku, neuromuskulárními deficity s přetrvávajícími primitivními reflexy, které mohou způsobit např. problémy s psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexií, dyspraxií, logopedické a ortopedické vady, vertebrogenní potíže, neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexií a bulimií.

Posláním spolku ALKMEON z.s. je zajistit dětem, ke kterým nebyl osud příliš laskavý, prožít důstojný život s co možná nejvyšší mírou integrace do naší společnosti.

Chceme podpořit rodiče v jejich nelehké situaci, pomoci jim zorientovat se v možnostech, které mají, a získat dostatek informací potřebných pro zabezpečení péče o endikepované dítě.

Hlavní cíle aktivit spolku

Proč právě název ALKMEON?

Asi 500 let př. n. l. (ještě před Platonem a Aristotelem) řecký filozof Alkmeon vyřízl z hlavy zvířete oko a všiml si vláken procházejícíh do lebky. Netušil nic o existenci zrakového nervu, spatřenou strukturu považoval za kanálek. Podobné dutiny ústící do lebky objevil i při zkoumání ucha a nosu. Došel k názoru, že lidské tělo je protkáno sítí podobných kanálků, kterými proudí vzdušní duchové – tzv. pneumata. Pak už nebylo daleko od úvahy, že na mozek jsou  napojeny všechny smysly a že centrem vnímání není srdce, ale právě mozek. To byla vcelku revoluční myšlenka, ale bez hmatatelného podkladu.

AKTUALITY