Jak nás podpořit

Abychom umožnili postiženým dětem snadnější návrat ke kvalitnímu životu, neobejde se ALKMEON z.s. bez podpory silných i menších partnerů.

Tato pomoc může mít různou formu pomoci od finančních darů, osobní pomoci s organizováním pořádaných akcí, mediální podporu činnosti spolku, poskytování slev na kompenzační pomůcky, pronájmy prostor apod.

Jsme vděčni za jakoukoliv formu pomoci a za sebemenší částku.

Zapojte se a přispějte jakoukoli částkou na účet č. 2101297447/2010.

Dárcům rádi vystavíme darovací smlouvu.

Všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli spolku ALKMEON, upřímně děkujeme.

Pomohli jste zlepšit kvalitu života rodinám s hendikepovanými dětmi.

Děkujeme.