Pořádáme kurzy o zdravé výživě pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami.

Tyto děti mají kvůli svému hendikepu specifické nároky na výživu a je velmi důležité odlišit potraviny, které jsou jejich vývoji prospěšné, od těch, které mohou výrazně zhoršit např. jejich chování.

Kurz s časovou dotací 12 hodin vede zkušená odbornice na specifika výživy dětí s hendikepem.

Účastníci obdrží materiály se zpracovaným souhrnem všech témat.