Cíle a vize

Cílem neziskové organizace Alkmeon z.s. je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození až po dospělost. Dětem a rodinám pomáháme nejen v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Služby poskytujeme především v Praze, cílovou skupinou jsou však rodiny z celé ČR.
Naší vizí je stát se seriózní a profesionální organizací, která bude:
  • poskytovat komplexní služby rodinám dětí s hendikepem,
  • flexibilně reagovat na jejich potřeby,
  • poskytovat intervenci v potřebné a efektivní míře,
  • sociální práci poskytovat s aktuálními trendy ve společnosti, v souladu s reformou psychiatrické péče a moderními přístupy (zaměřené na řešení, multidisciplinární spolupráce, mezioborová podpora rodin, case management a zplnomocňování klienta, který se stává expertem na vlastní život).