Záměrem projektu „PODPORA LÉČBY NEUROMUSKULÁRNÍCH DEFICITŮ A EDUKACE RODIČŮ K DOMÁCÍMU CVIČENÍ PRO DĚTI S POŠKOZENÍM MOZKU“ je finanční spolupodílení se hlavního města Prahy na poskytování intenzivní a dlouhodobé rehabilitace dětem a mladistvým žijícím na území HMP, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou, či jiným postižením mozku.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti této specializované péče obyvatelům Prahy v období, kdy zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí, vytvoření a poskytnutí edukativních materiálů pro rodiče k domácímu cvičení.