Psychologické poradenství

Poradíme vám s otázkami:

  • jak se vypořádat s tím, že máte  postižené dítě
  • jak pochopit vnitřní psychiku svoji  a dítěte
  • co bude vaše dítě čekat ve školce, škole,  jak bude zvládat kolektiv apod.
  • co se bude měnit vlivem stárnutí dítěte,  příchodu puberty…
  • co dělat po ukončení podpory rané péče, tj. po 7. roku věku dítěte
  • jak nastavit vztah a péči o zdravé dítě  v rodině, aby se neupínala pozornost  pouze na dítě s hendikepem
  • a mnohé další otázky, které aktuálně  budete řešit

Přizpůsobení domácího prostředí péči o hendikepované dítě

Tři setkání se ergoterapeutem, který navštíví vaši domácnost a připraví návrhy úprav pro usnadnění péče o vaše dítě, konzultuje vhodná opatření a také vyhodnocuje, jak realizovaná opatření fungují.

Současně budete mít možnost seznámit se možnostmi pomůcek na podporu sebeobslužnosti a soběstačnosti (např. oblékač ponožek, speciální nádobí apod.).

Výchova a péče o hendikepované dítě

Poradenství poskytované fyzioterapeutem vám pomůže zorientovat se v možnostech podpory a služeb, které můžete využít, získat potřebné informace ohledně diagnózy a rizik, či připravit se na situace, které nastanou.

Součástí poradenství je řešení výchovných problémů spojených s vývojem dítěte (např. období puberty) nebo s poruchami učení a pozornosti (ADHD, PAS apod.). Jedním z důležitých témat je také výživa a příprava vhodné a kvalitní stravy.

Poradenství je možné využít už v době těhotenství, dozvíte-li se, že vaše miminko je určitým způsobem hendikepované.

Sociálně-právní poradenství

Navazující poradenství vedené sociálním pracovníkem, který vám pomůže s možnostmi využití sociálních dávek, příspěvků na péči, na úpravy domácnosti či kompenzační pomůcky, jako jsou např. speciální židle, nádobí a příbory nebo zvedáky.

Sociálně-právní poradenství doplňuje komplexní podporu rodičům, kteří se svého dítěte nevzdali a kteří se v životě musí vyrovnávat s řadou velmi obtížných situací.

V době, kdy rodiče navštěvují některý z našich programů, mohou službu hlídání dětí, kterou nabízíme zdarma v rámci programu Fazolka.