Podpora rodičovských kompetencí

Pomáháme rodinám dětí s hendikepem…

Posilování rodičovské role | Podpora partnerství | Porozumění potřebám postiženého dítěte Snížení pečovatelské zátěže

Jak vám pomůžeme?

–>

Prostřednictvím realizace multidisciplinárních týmů (kde bude např. psycholog, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a další) a individuálního vzdělávání. Během programu zajišťujeme hlídání dětí zdarma.

Projekt je spolufinancován z OPZ a ESF.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.