Ergoterapeutické poradenství

Ergoterapeutické poradenství bude poskytováno od února 2020.

Poradenství je zaměřené na přizpůsobení domácího prostředí péči o hendikepované dítě. Ergoterapeut navštíví na prvním setkání Vaše obydlí a připraví návrhy úprav, které zlepší procesy v rodině při péči o dítě. Dále proběhne druhé setkání, kde se Vám představí návrh opatření. Součástí třetího setkání je opět návštěva u Vás doma, jak se návrh uskutečnil a jak funguje. Taktéž dojde k proškolení, jak pomůcky na podporu sebeobslužnosti a soběstačnosti používat (např. oblékač ponožek, speciální nádobí apod.).

V případě potřeby může poradenství probíhat i v prostorách Alkmeonu, kde Vám ergoterapeut může ukázat řadu kompenzačních pomůcek a např. i s dítětem provést nácvik používání pomůcky.