Poradenství s podporou peer konzultanta

Aktivita bude nabízena od dubna 2020.

Poradenství je určeno rodičům dětí s hendikepem, kteří projdou motivačním setkáním a uzavřou s námi Smlouvu o zapojení do projektu. Podpora je poskytována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a je pro klienty zdarma.

Poradenství je zaměřené na case management, neboli orientaci ve službách a možnostech každého z pečujících rodičů. Je koncipováno do tří úrovní, tj.

  1. na úvodním setkání dojde ke zmapování Vašich potřeb a rodinné situace,
  2. druhé setkání zahrnuje již konkrétní doporučení služeb, jejich vhodných kombinací, předání kontaktů a informací. Přítomen bude téži peer konzultant, který Vám bude moci poradit ze své vlastní zkušenosti a dobré praxe. Peer je rodič, který prožívá či prožil stejnou situaci jako vy a chce se podělit a sdílet své zkušenosti.
  3. třetí setkání je s odstupem cca měsíce či dvou a je zaměřeno na zpětnou vazbu pro sociálního pracovníka a peera, tj. jestli Vám doporučení pomohla, co jiného jste potřebovali apod.