Poradenství se zapojením multidisciplinárního týmu

Poradenství se zapojením multidisciplinárního týmu bude poskytováno od února 2020.

Cílem aktivity je realizace individuálních setkání zapojených rodin s multidisciplinárním týmem. Každá rodina absolvuje až pět setkání, kterých se dle metody Otevřeného dialogu společně s nimi budou účastnit např. psycholog či psychoterapeut, sociální pracovník, fyzioterapeut, speciální pedagog aj., popř. s volbou dalšího odborníka dle Vašich potřeb.

Důvodem, proč jsou přítomni všichni odborníci, je naplnění jedné ze zásad metody Otevřeného dialogu (spolupráce, zapojení sociální sítě) a multidisciplinární zapojení zainteresovaných odborníků na pomoci a Vaší podpoře. Jednotlivé profese budou vybrány s ohledem na specifika neurologických postižení, kdy cílem podpory je:

– zmapování potřeb celé rodiny,

– identifikace potřeb k doplnění (jak dítě se specifickými potřebami správně stravovat, jak ho relaxovat, uvolňovat, polohovat, jak ho stimulovat k maximálnímu rozvoji, jak snížit pečovatelskou zátěž atd.).

Každý tým poveden nezávislý facilitátor, který zajistí horizontalitu (rovnost všech zapojených stran), vytvoří prostor důvěry a sdílení, podpoří rodiče v participaci na tvorbě vlastního plánu a bude korigovat míru zapojení jednotlivých profesí. Délka týmů je 1,5 hodiny. Každé ze setkání má jasně danou strukturu. První setkání spočívají v identifikaci silných a slabých stránek, k motivaci rodiny do řešení vlastní situace a společný návrh – plán toho, jak rodině pomoci ke stabilizaci. V dalších setkáních se řeší průběžné naplňování cílů, které tým stanovil na počátku, na prvním setkání. Současně probíhá individuální edukace rodičů a doplňování si odborných informací připravených na míru danému rodiči a jeho situaci. Může se jednat o poradenství od výživového poradce, od psychologa, od terapeuta či ergoterapeuta. Na posledním pátém setkání celý tým zhodnotí naplnění cílů plánu a připraví doporučení pro případnou další návaznou podporu rodiče (např. v rámci jiných služeb žadatele či jiných organizací v místě bydliště).