V době, kdy rodiče využívají některou z našich služeb, nabízíme v rámci programu Fazolka odbornou péči pro jejich hendikepované děti.

Program zajišťují kvalifikovaní odborníci (fyzioterapeut, speciální pedagog) ve vhodném prostředí vybaveném terapeutickými pomůckami, hračkami…

Služba, kterou vnímáme jako jednu z nejdůležitějších, neboť rodiče hendikepovaných děti se mnohdy právě z důvodu absence možnosti hlídání nemohou vzdělávacích nebo podpůrných programů účastnit.

Jedná se o nízkoprahovou službu, rodiče ji mohou využít zdarma.