Projekty

Naši činnost můžeme realizovat díky těmto projektům:

Probíhající projekty

Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Diagnostika a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011245

Doba realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Cílová skupina:
– Rodiče pečující o závislého člena rodiny – dítě s hendikepem, žijící trvale mimo hl.město Prahu.
– Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.
– Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na tvorbu diagnostického nástroje mapujícího rodičovské kompetence rodičů dětí s těžkým hendikepem a pilotně ověřuje model podpory rodičů a možnosti doplnění si dílčích kompetencí, které rodičům usnadní péči, podpoří jejich rodičovskou roli a sníží riziko rozpadu rodiny. Činnosti projektu zahrnují podporu rodičů skrze multidisciplinární týmy (sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut apod.) a další edukaci pečujících osob. Vznikne také metodika inovované metody vč. popisu procesu implementace celé služby i komunikační strategie; projekt je externě evaluován. Informace pro zájemce o účast v projektu: http://www.alkmeon.cz/podpora-rodicovskych-kompetenci/

Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Název projektu: Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Donátor: Středočeský kraj, Městská část Praha 4

Doba realizace: 1. 2.–31. 12. 2020

Popis projektu: 

Projektem, který je zaměřený na rodiny těžce hendikepovaných dětí, zvyšujeme kvalitu života dětí i celých rodin.  Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s hendikepem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s hendikepem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s hendikepem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 30 rodin ze Středočeského kraje a z Prahy 4.

Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Název projektu: Metoda diagnostiky a posílení rodičovských kompetencí rodičů dětí s hendikepem

Reg. číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011240

Doba realizace: 1. 1. 2020–31. 12. 2021

Primární cílová skupina: rodiče pečující o závislého člena, o dítě s hendikepem trvale žijící v Praze

Popis projektu: Smyslem projektu je vytvořit a v rámci pilotáže (práci s rodinami dětí s hendikepem) otestovat inovativní metodu, která bude zaměřena na posilování rodičovských kompetencí. Současně bude realizována podpora rodičů formou edukace s využitím multidisciplinárních týmů. Žadatel bude realizovat kampaň na šíření informací o vytvořené metodě práce s rodiči dětí s hendikepem. Celý projekt bude evaluován.

Ukončené projekty

Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Název projektu: Služba Domeček aneb neorestart v rodině

Donátor: Středočeský kraj, Městská část Praha 4

Doba realizace: 1. 6.–31. 12. 2019

Popis projektu: 

Projektem, který je zaměřený na rodiny těžce hendikepovaných dětí, zvyšujeme kvalitu života dětí i celých rodin.  Mezi aktivity projektu patří psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, doporučení vhodných úprav domácnosti usnadňující péči o dítě s hendikepem, zlepšení jeho samoobslužnosti (náš ergoterapeut navštíví domácnost, navrhne úpravy a proškolí rodinu v užívání pomůcek). Radíme rodičům, jak dítě s hendikepem vhodně stravovat a jak potraviny upravovat, a to jak v kurzu, tak v rámci individuální konzultace. Jako podpůrnou aktivitu máme program Fazolka, který zajišťuje odborný program pro dítě s hendikepem v době, kdy je současně rodič na programu. Tím maximalizujeme dopad aktivit projektu na celou rodinu. Dítě polohujeme, stimulujeme k rozvoji, motivujeme ho ke zlepšování pohybových a mentálních dovedností (didaktické hračky a speciální terapeutické pomůcky). Všechny aktivity realizují odborníci (psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, projekt garantuje MUDr. Jarmila Zipserová). Celkem projekt podpoří cca 35 rodin ze Středočeského kraje.

Celkem projekt podpoří až 20 rodin ze Středočeského kraje a Městské části Praha 4.

Podpory všech donátorů si velmi vážíme. Děkujeme.

Podporují nás