Svépomocné skupiny

Skupiny jsou určeny rodičům dětí s hendikepem, kteří projdou motivačním setkáním a uzavřou s námi Smlouvu o zapojení do projektu. Podpora je poskytována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a je pro klienty zdarma.

Skupiny budou realizovány 1x za 14 dní v délce 2 hodin. Kapacita jedné skupiny je max. 5 až 6 osob dále bude přítomen psycholog a peer konzultant (osoba s vlastní zkušeností s péčí o dítě s hendikepem, která je ochotna své zkušenosti předávat dál). Účast na SP je pro každého rezervována po dobu 10 sezení.  

Svépomocné skupiny mají několik základních znaků, které jsou pro ně typické:

• skupiny nejsou řízeny experty (případná účast experta je pro podporu účastníků) 

• vytváří prostředí sounáležitosti mezi osobami se stejnými problémy (životními situacemi).

• jsou prostorem pro otevřenou komunikaci.

• všichni jsou si rovni (nikdo není nadřazený a podřízený).

• účastník skupiny pomoc nejen přijímá, ale může i poskytovat informace/pomoc.

• členy skupiny spojují sdílené zkušenosti a prožitky, odpadá tak vzájemné vysvětlování.

• svépomocná skupina přináší možnosti empatie, nápodoby.

• od členů se nevyžaduje žádná odborná příprava. 

• účast může být jen v podobě pozorování, nikdo není do aktivit nucen.